Raad Noardeast-Fryslân bekijkt opties raadszaal

DOKKUM – De nieuwe raadszaal van de gemeente Noardeast-Fryslân zal binnenkort bovenop de publiekshal aan de Bargemerk worden gebouwd. Of de nieuwe vergaderzaal voor de gemeenteraad wordt daar schuin tegenover gesitueerd onder de dakpannen van de Bonifatiuskerk.

Beide opties zijn nog aldoor in studie. Met een kortdurende rondleiding heeft de 29 leden tellende raad maandagavond zich globaal verdiept in de mogelijkheden ter plekke. Twijfels zijn er eerder gerezen over het warm houden van de hoge kerk bij raadsvergaderingen, over de akoestiek en het zicht op kerkelijke symbolen zoals staties in dan het huis der gemeente.

De zekerheden groeien evenwel ook zoals de mogelijkheden het kerkgebouw direct of indirect via een stichting aan te kopen van het bisdom met behoud van een functie voor erediensten. Een van de prangende nieuwe vragen is of er bij de definitieve keus moet worden uitgegaan van de afstandsregel van anderhalve meter voor zowel de raadsleden als voor pers en publiek of niet.