NAM heeft vergunning gaswinning Ternaard aangevraagd

De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) heeft bij het Ministerie van Economische Zaken een vergunning aangevraagd voor het winnen van aardgas bij Ternaard. Vanaf na de zomer kan er bezwaar gemaakt worden.

Gaswinning bij Ternaard is weer een stap dichterbij. De vergunningsaanvraag van de NAM voor gaswinning bij Ternaard ligt na de zomervakantie ter inzage bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.Volgens de Waddenvereniging zou de aanvraag vanaf komende week zes weken ter inzage liggen. Dit is echter precies tijdens de zomervakantie en dus trok de Waddenvereniging aan de bel bij het ministerie. De zomervakantie zou het voor veel betrokken moeilijk maken een zienswijze op de vergunningsaanvraag te formuleren. Inspraak van betrokken is door minister Eric Wiebes nu juist tot een belangrijk speerpunt van de winning in Ternaard gemaakt, vindt de Waddenvereniging. Een woordvoerder van het Ministerie bestrijdt evenwel dat het de bedoeling was dat de vergunning in de zomervakantie ter inzage zou liggen. Volgens hem wordt de zomer door het ministerie benut voor ambtelijk overleg met gemeenten en provincie, en komt de vergunning na de zomer ter inzage te liggen.De stukken liggen nu waarschijnlijk vanaf half augustus ter inzage.