Officiële opening kindercentrum Bij Onzzz in Dokkum

DOKKUM - Zaterdagochtend was de officiële opening van het nieuwe kindercentrum Bij Onzzz in Dokkum.

De opening werd verricht door kinderburgemeester Marije Adema en Bryan, die als eerste peuter op het Kindercentrum kwam. Zij mochten gezamenlijk het lint doorknippen.

Tevens was het Open Huis deze dag, zodat iedereen de gezellige inrichting van het Kindercentrum kon bewonderen. Ondanks het minder mooie weer, was het meteen al gezellig druk. Van het springkussen dat op het terras stond, werd door de kinderen veelvuldig gebruik gemaakt. Ook voor de inwendige mens was goed gezorgd. Er was koffie, thee, frisdrank, maar ook popcorn en poffertjes ontbraken niet.

Vanaf 1 april 2020 werden de eerste kinderen al opgevangen en er komen steeds meer bij. Ook na de zomervakantie en in december staan al weer aanmeldingen te boek. Maar er kunnen nog meer bij, zowel voor de kinderopvang als de BSO.

Rinze en Alie Damstra en dochter Franka de Wijn en peuterleidster Marloes Knol zorgen er voor, dat kinderen en ouders zich snel thuis voelen en dat er een soort familiegevoel ontstaat op het Kindercentrum. Het kindercentrum is gevestigd tussen ziekenhuis de Sionsberg en de Waadwente aan de Birdaarderstraatweg 68 a. Het is een met vrolijke kleuren ingericht kleinschalig Kindercentrum met veel natuurlijk licht. Er is een grote buitenspeelplaats voor de BSO en één voor de kinderen van het Kinderdagverblijf.

Alie en Franka zullen samen met Marloes Knol de zorg voor de kinderen op zich nemen. Hun pedagogisch beleidsplan kent de volgende 4 uitgangspunten:

- Samen met ouders/verzorgers de kinderen op een positieve wijze opvoeden

- Het kind zichzelf laten zijn

- Een veilige omgeving creëren waarin het kind zich thuis voelt

- Ruimte bieden voor ontwikkeling en initiatieven

De openingstijden zullen zijn van 7.00 tot 18.30 uur

Er is ruimte voor 16 kinderen voor wat betreft het kinderdagverblijf.

En er is voor 11 kinderen de mogelijkheid om gebruik te maken van de Voorschoolse Opvang in combinatie met BSO.

Ook de veiligheid is goed voor elkaar. Er is in de slaapkamers bewaking via een camera met geluid en in de groepsruimte en buiten zijn ook camera’s geïnstalleerd.

Plannen voor de toekomst

De bedoeling is om samen met de bewoners van het naastgelegen verpleeghuis de Waadwente gezamenlijke activiteiten te ontplooien, zoals elkaar ontmoeten in de buitentuin, met elkaar wat drinken, spelletjes doen, voorlezen enz.

Indien er belangstelling is, bestaat de mogelijkheid in de toekomst voor een warme maaltijd tussen de middag voor de kinderen.

Informatie en Aanmelding

Voor meer informatie over het nieuwe kindercentrum of wanneer u uw kind aan wilt melden kunt u contact opnemen met Alie Damstra, tel. 0649850552 of kijk op hun website: https://www.kindercentrumbijonzzz.nl