Oplopen en voorbij varen

Het is vakantie hier in het Noorden. Het wordt drukker op het water. Oplopen en voorbijlopen zijn dus aan de orde van de dag. Denk aan Het Dokkumer Grootdiep en Dokkumer Ee waar twee wat grotere motorschepen elkaar voorbijvaren of waar een charterschip je voorbijvaart. Of aan het het Margrietkanaal waar twee vrachtschepen elkaar oplopen of waar jij wordt opgelopen door een vrachtschip. Maar ook vaargebieden rond de Alde Feanen, Jeltesloot of de Noarder alde Wei zijn drukke vaarroutes. Wat gebeurt er bij oplopen en voorbijlopen?

Een schip stuwt aan zijn voorkant water op (Blauw), dat water stroomt langs de zijkanten en ook onderlangs het schip naar de achterkant, dit zijn de retourstromen (Geel). In de retourstromen versnelt het water, zeker aan de walkant van een schip. Achter het schip ontstaat een soort ‘gat’, dat gat wordt gevuld door de volgstromen en stroomt dus naar de achteronderkant van het schip (Oranje pijl) . Retourstromen en volgstromen hebben effecten op het schip zelf en op schepen die voorbijvaren of opgelopen worden. De effecten hangen in sterke mate af van vaarsnelheid, de breedte en diepte van het vaarwater, het nat oppervlak van het schip en de vorm van de achterkant van het schip.

Wat gebeurt er nu als een schip een ander schip oploopt met beide schepen? Wat gebeurt er als twee schepen elkaar voorbij varen?

Wat gebeurt er als een klein schip, dat aan zijn Stuurboord wal vaart, wordt opgelopen door een groot schip? En wat kan er gebeuren er als een motorkruiser te hard vaart in smal en ondiep vaarwater? Wat moet hij dan doen?

Reageren naar john@wijsmetvaarbewijs of via www.wijsmetvaarbewijs.nl

Deze column vind je elke week terug op de site van de Nieuwe Dockumer Courant en de Kollumer Courant.