'Team Dantumadiel' binnen Noardeast-Fryslân

Om de samenwerking tussen Dantumadiel en Noardeast-Fryslân te verbeteren komt er een ‘Team Dantumadiel’.

Hierin zitten onder anderen een bestuursadviseur, een dorpencoördinator en een bedrijvencontactfunctionaris.

Met het team kan Dantumadiel invulling geven aan de eigen politieke en bestuurlijke ambities. De teamleden zijn regelmatig in Damwâld aanwezig, maar blijven in dienst van Noardeast-Fryslân.

De afgelopen tijd was er bij beide gemeenten onvrede over de samenwerking.