Ruimtegebrek gaat ook garnalenvissers parten spelen

In de toekomst zal de ruimte op de Noordzee nog verder benut gaan worden. Naast windmolenparken komen er proefprojecten om drijvende zonnepanelen los te laten. Maar daar blijft het niet bij. Ideeën om zeeboerderijen voor de kust te realiseren krijgen steeds meer voet aan de grond. Ruimtegebrek gaat ook garnalenvissers straks parten spelen.

Waren de vissers aanvankelijk bang dat visgronden verloren gaan ten koste van windmolens, drijvende zonnepanelen en zeeboerderijen zullen evengoed ruimte in beslag nemen. Vooral in de kustwateren. Daar gaan garnalenvissers ongetwijfeld hinder van ondervinden. Vissen op een postzegel is straks werkelijkheid. Het valt op dat natuurbeschermingsorganisaties zich koest houden. Er kleven immers nogal wat nadelen aan. Pontons met zonnepanelen hinderen de planktonproductie waardoor minder zuurstof. Zeeboerderijen zorgen ook voor verstoring van het ecosysteem. De oesters, mosselen en het zeewier die gekweekt gaan worden in de zeeboerderijen zijn een concurrent voor bestaande schelpdieren en organismen die eveneens afhankelijk zijn van plankton.

Belgische kustvissers

In België beseffen ze al langer dat zeeboerderijen geen soelaas bieden en eerder een sta-in-de-weg op zee zijn. Een supermarktketen, de Colruyt Group, wil voor de kust van Nieuwpoort, in de zone Westdiep, een zeeboerderij van 4,5 vierkante kilometer opzetten voor de kweek van mosselen, oesters en zeewier. Volgens Colruyt is zo’n plek het meest geschikt vlakbij de havens van Oostende en Nieuwpoort. De supermarktketen heeft al een (milieu)vergunningsaanvraag ingediend om een zeeboerderij te mogen bouwen en exploiteren in het Belgische deel van de Noordzee. Na eerder protest van Belgische garnalenvissers en de stad Nieuwpoort, plaatst nu ook de Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij (SALV) vraagtekens bij de plannen van Colruyt Group.

Gebiedsverlies

Het project stuitte in België al vrij snel op kritiek. Vooral garnalenvissers zien de komst van zeeboerderij niet zitten in het visrijke gebied. De zeeboerderij zou pal in het midden komen te liggen van een gebied dat exclusief is voorbehouden aan kustvissers. Ook de stad Nieuwpoort onthaalt de bouwplannen met weinig enthousiasme en diende een bezwaar in. De economische gevolgen voor de garnalenvisserij worden onderschat en het project heeft een negatieve impact op reeds beschermede natuurgebieden waardoor het niet aan alle dimensies van duurzaamheid voldoet, zo stelt de Belgische overheid. Voor Nederlandse garnalenvissers dreigt eenzelfde gebiedsverlies als zeeboerderijen voor de kust verschijnen en een verdere optimale uitbuiting van de Noordzee plaatsvindt.