Dantumadiel heeft toch nog wat geld in de kas weten te vinden

Het armlastige Dantumadiel heeft toch nog wat mienskipsgeld in de gemeentekas weten te vinden. Er wordt ruim 7000 euro besteed aan onder meer korfbalpalen en een wandelpad.

Het was een voor alle betrokkenen ongemakkelijke en soms pijnlijke vergadering, vorig jaar oktober in het gemeentehuis van Damwâld. Daar werd de bijkans lege gemeentekas van Dantumadiel besproken, met op de publieke tribune en achter de inspreekmicrofoon een hele stoet teleurgestelde en benadeelde burgerinitiatieven.

Nu is er dan toch een - klein - lichtpuntje. Dantumadiel stelt geld uit het Burgerinitiatievenfonds 2020 nu al beschikbaar aan ingediende aanvragen die aan de eisen voldoen. En dat betekent dat Broeksterwâld 450 euro tegemoet kan zien voor de plaatsing van twee korfbalpalen op het kaatsveld, omdat het dorp de laatste tijd te maken heeft met een plotselinge stijging van het aantal korfballers.

Feanwâlden, eerder flink teleurgesteld over het gesneuvelde dorpshuis, komt er nu beter vanaf. Een opknapbeurt voor het skatepark krijgt 2900 euro van de gemeente, en ‘Plan X’ krijgt 2500 euro. Plan X is een initiatief van dorpsbelang om burgerinitiatieven te stimuleren.

Verder trekt Dantumadiel nog 750 euro uit voor borden met historische informatie in het Geastmer Bosk bij Rinsumageast en voor onderhoud van de wandelroute over het Halepaad.