Ook college Noardeast-Fryslân wil vergunning mestvergister Marrum intrekken

In navolging op het Doarpsbelang en de Stichting Duurzaam Marrum stuurt nu ook het college van Noardeast-Fryslân een brief aan Gedeputeerde Staten voor het intrekken van de vergunning voor de mestvergister aan de Botniaweg in Marrum.

De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag ook een motie aangenomen die hiertoe oproept. Als drie jaar geen gebruik van een vergunning is gemaakt, kan het bevoegd gezag een vergunning intrekken.

De mestvergister aan de Botniaweg te Marrum is tot op heden niet gerealiseerd. „Daadwerkelijke realisatie van de mestvergister aan de Botniaweg te Marrum lijkt uitgesloten”, zo stelt het college.

Aan de andere kant van het dorp aan de Nieuweweg is ook al een andere biovergister in werking. Het college laat via de brief weten achter het dorp en de stichting te staan.