Kaatswedstrijd KF De Trije Doarpen

Niawier - Vrijdagavond 17 juli kon er weer gekaatst worden bij KF de Trije Doarpen. Er kon gekaatst worden door leden en niet leden, om iedereen in deze vreemde tijd toch de mogelijkheid te bieden om te kunnen kaatsen. De wedstrijd werd mede mogelijk gemaakt door Assurantie- & Administratiekantoor A.C. Mol en Frequent Groep.

Bij de jeugd kon er in drie categorieën gekaatst worden. Bij de allerjongsten, de welpen waren er 4 deelnemers. Hier werd de eerste prijs gewonnen door Wiebe Geart Dijkstra, tweede werd Riane Kooistra.

Bij de pupillen stonden er 7 parturen op de lijst. Hier werd gekaatst in twee poules. De winnaars van deze poules kaatsten hierna een finale. Deze werd gespeeld tussen Michelle Sijtsma en Fenna Cuperus tegen Amarins Kloostra en Mirte Cuperus. Eerstgenoemd partuur ging met de eerste prijs naar huis. Er werd ook nog om de derde prijs gekaatst, deze werd gewonnen door Thymen Damstra en Pieter Meindersma.

Bij de schooljeugd werd gekaatst in een A en B klas. In beide klasse kaatsten 4 parturen. In de A klas wisten Janiek Kloostra en Jarno Cuperus hun drie partijen winnend af te sluiten, zij waren dus de terechte winnaars. Tweede werden Suzanna Allema en Tineke Pauzenga.

In de B klas waren Suzanne Torensma en Laura Allema de winnaars. In de laatste wedstrijd hadden ze het niet makkelijk, Nynke Keegstra en Geertje Wiersma boden goed tegenstand. Pas bij een stand 5-5 6-2 moesten zij het hoofd buigen. De tweede prijs ging naar het drietal Doutsen Veendorp, Kirsten Wiersma en Rensje Allema.

Bij de senioren was er een mooie lijst van 8 parturen. De finale in de winnaarsronde werd gespeeld tussen de parturen Sjouke Hellinga, Louis Keegstra en Jacqueline Jongsma tegen het partuur Rutger Torensma, Baukje Terpstra en Hessel Veendorp. Deze parturen waren ontzettend aan elkaar gewaagd en lang bleef de partij in evenwicht. Echter in de laatste eersten waren er wat te veel opslag missers van het partuur Torensma c.s. waardoor partuur Hellinga c.s. met 5-4 6-2 won en zij met de krans naar huis gingen.

De finale in de verliezersronde was er een om snel te vergeten. Boele Terpstra, Willem de Jong en Tineke Damstra stuurden het partuur Anco Dijkstra, Harald Wiersma en Sjoerd Vlasman met 5-0 6-0 de “Bietenbrug” op.

Volgende week zaterdag is er een KNKB pupillenmeisjes wedstrijd in Niawier, iedereen die deze meiden aan het werk wil zien is van harte welkom op kaatsveld in Niawier.