Start kaatsseizoen Trochsetters in Ee

EE - Na rijp beraad door het bestuur van K.V de Trochsetters en andere belanghebbenden werd besloten dat de befaamde bouwvakpartijen wel verkaatst zullen worden in Ee.

Weliswaar in een andere setting maar toch. Zo is de tent vervangen door de sportkantine van V.V Oostergo waarvoor dank en is de alom geprezen DJ Renze ook rust gegund.

Dan de partij zelf.

Een mooie lijst waarop 8 parturen pronkten. Deze moesten uitmaken wie er met de door slagerij Hoekstra aangeboden vleespakketten naar huis mochten.

Er werd 3 maal door elkaar geloot en per omloop was er gehakt te verdienen.

Het was voor de vele aanwezige toeschouwers een aangenaam kijkspel en aan spanning geen gebrek door de vele wisselende kansen. Om 18.00 uur was alles klaar en opgeteld en konden Lolkje de Jong, Janiek Kloostra en Hessel Veendorp de kransen ophalen. De verdienstelijke 2e prijzen waren voor L.J Huisman, Baukje de Jong en Meindert de Jong.

Informatie over de volgende partijen staat op de Facebookpagina van de Trochsetters.