57e Rommert Zijlstra kaatspartij

Morra-Lioessens - Op de 5e woensdag in juli kon de 167e PC niet worden verkaatst, wel hield Warber Bliuwe de 57e Rommert Zijlstra kaatspartij.

Het kaatsspel werd verdeeld over 4 klassen, de heren A- en B- klasse, dames, en jeugd 14-16 jaar.

De jeugd 14-16 jaar kaatsen de zes opgegeven kaatsers een individueel klassement. Na drie gekaatste omlopen won Douwe Dijkstra uit Morra al de wedstrijden.. Voor het bepalen van de tweede prijs moest het kaatsbestuur van Warber Bliuwe de rekenmachine opzoeken. Zowel de voor- als tegeneersten van Lysanne Koree uit Anjum en Fredau Kuipers uit Holwerd bleken gelijk. Het aantal tegen-punten moest uit maken wie de 2e prijs in ontvangst mocht nemen. Fredau had minder punten tegen en kreeg de tweede prijs.

Bij de heren B klasse streden zeven parturen. In de verliezersronde kon het partuur van Jasper van der Veen uit Damwâld, Thys Wytsma uit Lioessens en Nanne Stiemsma uit Anjum, na een 5-5 6-2 zege, de eerste prijs van de verliezers in ontvangst nemen. De finale in de winnaarsronde werd beslist om een stand van 5-3 6-2. De routiniers Louis Keegstra uit Nes en Tjeerd Jan Boomsma uit Morra wonnen met hun jeugdige maat Simon Jan Mol uit Niawier van het partuur van Klaas Johan Koree en Jan Pieter Hovinga uit Anjum en Marten Groen uit Paesens.

De heren A verkaatsten net zoals de jeugd een individueel klassement. De vakantie en concurrentie van andere partijen deed er voor zorgen dat er vijf kaatsers zich hadden opgegeven. De bedreven kaatsers Sip Jaap Bos uit Groningen won de drie wedstrijden en nam de krans in ontvangst. Jan Jelle Jongsma uit Damwâld won de tweede prijs.

De mooiste wedstrijden werden verkaatst bij de dames. Zes parturen streden om de zege. De strijd om de derde prijs ging tussen de parturen van Petra Feenstra uit Morra, Esther Turkstra uit Dokkum, Berber Rinskje Ferwerda uit Holwerd en Hilde Seepma uit Damwâld, Janna van der Kooi uit Ternaard en Mynke Hoekstra uit Lioessens. Met een uitslag van 5-4 en 6-4 trok het partuur van Petra Feenstra cs. de winst naar zich toe. De finale was er één uit het boekje voor het publiek. Eersten die om-en-om werden verdeeld, waarbij het leek dat partuur Anke Mollema uit Nes, Amarins Meindertsma uit Holwerd en Gryte Hoekstra uit Ternaard bij een 5-5 6-2 voorsprong de zege kon pakken. De drie jonge tegenstandsters hadden een zeer mooi slot in petto die resulteerde tot ‘alles aan de hang’ en de beslissende slag in het voordeel voor Jantine Rozema uit de Falom, Tineke Terpstra uit Oosternijkerk en Antje de Vries uit Anjum.