Slotpartij K.V. Warber Bliuwe Morra Lioessens

Morra-Lioessens - Op kaatsveld ‘Tusken de doarpen’ is zaterdag de laatste kaatspartij voor jeugdleden gehouden met 36 jeugdleden in vier categorieën.

Bij de kabouters zijn de prijzen als volgt verdeeld: 1. Tetty Hoekstra, 2. Wiltsje Gerben Klimstra, 3. Gerke Dijkstra.

Bij de welpen: 1. Harke Slagman en Tessa Wouda, 2. Jente Hoekstra en Jelmer Faber, 3. Sietske Marije Westra en Doutzen Wijtsma.

Bij de pupillen jongens /schooljongens ging de eerste prijs naar Jelle Jan Dijkstra en Jurre Bakker.

Bij de pupillenmeisjes/schoolmeisjes: 1. Gea Sipma en Nina Mara Dijkstra, 2. Jeltsje Castelein en Hennianne Boonstra, 3. Anna Dijkstra en Ytsje Aline Westra.

Omdat het laatste partij was, werden de kinderen getrakteerd op drinken en een chocoladereep. Na de verdeling van de prijzen werd de middag afgesloten met het uitdelen van een ijsje.