Noardeast-Fryslân wil regenbooggemeente worden

Noardeast-Fryslân wil regenbooggemeente worden. Dat stellen burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor, die er 1 oktober over vergadert.

Een regenbooggemeente steunt LHBTI’ers (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen).

Afgelopen week werd de raad alvast opgewarmd met een documentaire over Sipke Jan Bousema, geboren Dokkumer, en zijn strijd voor gelijkheid. Noardeast wordt de vierde regenbooggemeente in Friesland, na Heerenveen, Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke.