Afscheid Jack Boersma van streekargyf Noardeast-Fryslân

Dokkum - Medewerker Jack Boersma uit De Triemen heeft vorige week afscheid van het Streekargyf Noadeast-Fryslân genomen vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Jack was al anderhalve maand uit dienst, het afscheid kon door diverse omstandigheden niet eerder worden gehouden. Toen Jack in 1996 overkwam van Tresoar naar het Streekarchief, was dit nog gevestigd boven de brandweerkazerne aan de Rondweg in Dokkum.

Anne Medema was er de streekarchivaris, hij werd in 2002 opgevolgd door de uit Assen afkomstige Tjeerd Jongsma. Onder hem werd een professionalisering bij het streekarchief in gang gezet. Die kreeg zijn voltooiïng in 2008 toen een lang gekoesterde wens van de medewerkers en de vaste bezoekers werd vervuld met de nieuwbouw aan de Brokmui. Onder een dak met de openbare bibliotheek in Dokkum moest het streekarchief uitgroeien tot het historisch kenniscentrum van Noordoost Friesland.

Jack groeide, tijdens zijn bijna 25-jarig dienstverband, uit tot hèt gezicht van het streekarchief. Hij moet in die jaren vele honderen, mogelijke enkele duizenden geholpen hebben of van hebben advies voorzien bij het verrichten van historisch en genealogisch onderzoek. Daar zaten de vaste ‘klanten’ tussen, voor een deel georganiseerd in de historische vereniging De Sneuper, maar ook vele particuliere onderzoekers en de toerist, die een vakantie in Friesland combineerde met een bezoek aan het archief van het gebied waaruit zijn of haar voorouders afkomstig waren. Die hulp verrichtte Jack op zijn geheel eigen karakteristieke en vaak humoristische wijze. Jack Boersma was ook de man die met de tradionele rondleidingen aan het begin van het schooljaar de leerlingen van de eerste klassen van het Dockinga college, een inleiding gaf op archiefonderzoek door te vertellen welke schatten er zoal verborgen liggen achter de brandwerende deuren van de archiefbewaarplaats.

In 2017 ging de gemeentelijke organisatie op in de werkgemeenschap DDFK, een jaar later gevolgd door de fusie van drie gemeenten waardoor nieuwe gemeente Noardeast Fryslân werd gevormd. Het Streekargyf dat voor die tijd een gemeenschappelijke regeling was en ook verantwoordelijk is voor de openbare archieven van Ameland en Schiermonnikoog , werd onderdeel van die nieuwe gemeente. Jack heeft de voor- en nadelen van een grote organisatie nog twee jaar aan de lijve ondervonden.

Veel sneupers maakten van de gelegenheid gebruik afscheid te nemen van Jack Boersma. ’s Avonds was er nog een besloten samenzijn in De Pleats in Burgum.