Mantelzorgcafé is weer van start

Dokkum - Ben je mantelzorger, dan zorg je voor een naaste. Dat kan je partner, ouder of kind zijn. Ook je buren of een vriend. Deze persoon heeft hulp of zorg nodig vanwege verschillende redenen.

Mantelzorgers zijn niet per definitie oudere mensen, hoewel dat heel vaak wordt gedacht. En we kennen mantelzorgers in alle soorten en maten. Werkende of jonge mantelzorgers en soms zelfs kinderen die iemand structureel helpen.

Mantelzorg kan soms zwaar zijn, zeker als het gaat om langdurige en intensieve zorg. Het Steunpunt Mantelzorg vindt het daarom belangrijk dat mantelzorgers de aandacht en ondersteuning krijgen die ze verdienen. Dat doen we door het geven van informatie of voorlichting, ontspannende activiteiten aan te bieden of ontmoeting te organiseren.

Eén daarvan is het mantelzorgcafé, dat het Steunpunt maandelijks organiseert. Het café is een leuke manier om met lotgenoten in contact te komen en verhalen te delen. Iedere keer behandelen we een thema. Afgelopen woensdag 16 september hebben wij na de corona-dip, een succesvolle herstart gemaakt met een avond over gezondheid en balans in je leven door Zen & Vitaal.

Het aantal bezoekers was prima maar er mogen nog wel een paar bij. Op 21 oktober komt Klaaske van der Weide naar het mantelzorgcafé om een boekpresentatie te houden. Zij schreef het boek “Wat woorden nog zeggen’ en vertelt over haar mantelzorger-zijn voor haar man.

Kom gerust eens langs. We organiseren het mantelzorgcafé coronaproof en houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat er per keer er maximaal twintig personen kunnen deelnemen. Bovendien is aanmelden vooraf verplicht. Meer informatie over het Steunpunt Mantelzorg en de mantelzorgcafés is te vinden op de website van Het Bolwerk: www.het-bolwerk.eu