Grond aangekocht voor realisatie getijdemeer Holwerd aan Zee

De stuurgroep Holwerd aan Zee heeft afgelopen maandag ingestemd met de aankoop van twee stukken grond, die nodig zijn voor het realiseren van het getijdemeer. Bovendien kunnen de gronden ingezet worden als ruilgrond bij kavelruil.

Ook is deze week het grondonderzoek bij Holwerd aan Zee begonnen. Met diepe grondboringen wordt op het toekomstige traject van de vaargeul en het getijdemeer onderzoek gedaan naar milieu-hygiënische kwaliteit, de kwaliteit van het materiaal en de bodemopbouw. Ook vindt er archeologisch onderzoek plaats.

Bij Holwerd aan Zee is het plan om een doorbraak in de zeedijk te maken waarmee de verbinding tussen de Waddenzee en het achterland hersteld wordt.