Dockumer Lokaeltsje van dorp naar stad

DOKKUM – Na tien jaar bij de familie Terpstra aan de Dokkumerwei in Aalsum gestald te zijn geweest, heeft Het Dockumer Lokaeltsje nu definitief haar standplaats bij het Arriva-busstation. Hoofdconducteur Anko van Wijk stuurde woensdag, een dag na zijn 75ste verjaardag, het karakteristieke rode treintje van de Bolstienpleats naar het busstation in de Bonifatiusstad.

Namens de Ondernemers Vereniging Dokkum (OVD) bedankte Andries Terpstra voormalig boer en nu rentenier Meile Terpstra en diens echtgenote Annie Terpstra-Tilkema voor alle bewezen diensten. Annie ontving een groot boeket bloemen van de OVD en Meile een grote fles beerenburg voor een traktatieronde.

Als pake en beppe mochten ze daarna, met hun kleinkinderen Fien en Ids, voor een fotomoment even plaats nemen in een van de wagons op historische grond. De Bolstienpleats is met een bouwjaar van 1860 aanmerkelijk ouder.

Slagboom

Bij Arriva werden Anko van Wijk en zijn collega Hennie van der Linde verwelkomd door Jappie Wybenga. Voor beide machinisten komt de slagboom bij de entree nu in de plaats van de ‘homeije’ bij de boerderij, zodat er enige tekst en uitleg was vereist.

Voordeel in de nieuwe situatie is dat ze over een zee van ruimte beschikken zodat ze de trein niet meer hoeven los te koppelen en al voor de start in Dokkum zijn. Een extra bijkomstigheid voor hen is de collegiale sfeer van buschauffeurs waarin ze nu deels zijn ingebed. Het Dockumer Lokaeltje start hier voortaan vanaf: station Dokkum.