Studenten lichten Be Quick Dokkum grondig door en zien groeikansen

DOKKUM De introductie van Walking Football, E-Sports en een Jeugdraad zijn drie van de adviezen die de studenten Marije Procee en Dorieke Jongsma na hun onderzoek bij Be Quick Dokkum uitgebreid hebben uitgewerkt.

Marije Procee (speelster van Vrouwen 1 van Be Quick Dokkum) en mede-student Dorieke Jongsma hebben afgelopen maanden onderzoek gedaan bij Be Quick Dokkum. Beide studenten deden het onderzoek in het kader van hun opleiding Sportkunde aan de Hanzehogeschool te Groningen.

Via een enquête met een hoge respons, bureaustudie en een aantal interviews is de Dokkumer voetbalvereniging volledig doorgelicht met een interne en externe analyse. De conclusie is dat de club het in het algemeen goed voor elkaar heeft en dat er diverse kansen liggen voor verdere groei en ontwikkeling. Op basis van hun onderzoek hebben Marije en Dorieke verbeter- en groeistrategieën aangereikt aan Be Quick Dokkum. Drie van de adviezen zijn uitgebreid uitgewerkt, te weten Walking Football, E-Sports en een Jeugdraad.

Het onderzoek is gepresenteerd aan de begeleidingscommissie binnen Be Quick Dokkum en het Algemeen Bestuur. Het bestuur van Be Quick Dokkum is erg blij met de verfrissende blik en heeft haar waardering uitgesproken voor de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd, de opbouw en presentatie van het onderzoeksrapport en voor de helder omschreven adviezen.

In april gaat het bestuur van Be Quick Dokkum besluiten hoe invulling wordt gegeven aan de constateringen en adviezen.