ATB Dokkum werkt aan hoogstaand bike-park in Dokkum

DOKKUM - Ruim 600 likes tikte de teller van de facebookgroep rond MTB Noard-east-Fryslân in een korte periode aan. Binnen deze groep met een gedeelde hobby, is het draagvlak gepeild voor een centrale locatie.

De vereniging ATB Dokkum heeft hiermee de wind direct in de zeilen. In een eerste gesprek met de gemeente is een heuvel bij het Tolhuis-bad al bestempeld als het toekomstige terrein voor ATB-ers. Met de benaming ATB Dokkum in plaats van MBT wil het bestuur alvast een voorschot nemen op de mogelijkheden voor terreinfietsers over de volle breedte: all terrain biking.

Populair

,,Het mountainbiken is al jaren erg in trek, maar we willen ook andere disciplines zoals het gravelrijden in de regio een impuls geven”, vertelt voorzitter Jan-Albert Noordstra. Voor een eerste ontwerp van het bike-park heeft het bestuur Patrick Jansen bereid gevonden daaraan zijn medewerking te willen verlenen.

Jansen geldt landelijk als dé expert op het gebied van het ontwerpen, aanleggen en beheren van professionele voorzieningen voor mountainbikers.

Zelfwerkzaamheid

Samen met vrijwilligers, leden en sponsoren wil het bestuur een organisatie opzetten die er voor iedereen wil zijn. Door nu een hoogstaand bike-park op te zetten, kunnen later makkelijker verbindingen tot stand worden gebracht met soortgelijke voorzieningen in dorpen rondom Dokkum. Het aanhaken van scholen vormt deel van de visie voor de lange termijn.

Voor meer informatie: www.atbdokkum.nl. De vereniging beschikt op facebook onder een eigen pagina onder de noemer ATB Dokkum.

Meer hierover in de papieren versie van het Nieuwsblad Noordoost-Friesland van vrijdag 26 maart.