Rabobank plant 50.000 bomen met haar klanten

REGIO De Rabobank is een actie gestart om samen met haar klanten 50.000 bomen te planten. Zo zegt de bank Nederland groener te willen maken en mee te helpen om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Iedereen kan een boom planten door gratis mee te doen aan de online Rabo Energy Challenge. Deelnemers krijgen in de challenge praktische voorbeelden te zien hoe ze kunnen meehelpen aan de energietransitie. Voor de eerste 50.000 deelnemers doneert Rabobank per deelnemer een boom. Die wordt in samenwerking met Staatsbosbeheer geplant. De bomen vormen samen 25 voetbalvelden aan bos.

Friese Rabobanken

Eind vorige week waren er via de Friese Rabobanken ruim 370 bomen geplant. Heerenveen Zuidoost Friesland had de meeste: 167, gevolgd door Drachten Noordoost Friesland (103), Sneek Zuidwest Friesland (55) en Leeuwarden Noordwest Friesland (48).

In november vorig jaar deden medewerkers van de Rabobank de challenge. Dit leverde bijna achtduizend bomen op. Ze zijn door Staatsbosbeheer als nieuw bos aangeplant in Hardenberg.

‘Doe mee’

De bank moedigt leden en klanten aan om aan de Rabo Energy Challenge mee te doen. Dat kan via energy-challenge.nl. Op het kaartje op de site is te zien hoeveel bomen de Rabobank in deze buurt tot vorige week heeft geplant.