Noardeast is klaar met 'bühne-moties'

Raadsleden in Noardeast-Fryslân moeten voortaan goed bij zichzelf te rade gaan of ze een motie willen indienen over een onderwerp dat niet op de agenda staat.

Dat is de uitkomst van de vergadering van fractievoorzitters, het presidium, eerder deze week. Vorige week ontstond in de raadsvergadering discussie over of een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ altijd sowieso op de agenda mag worden toegelaten, of dat er over die toelating gestemd moet worden.

Oppositiepartij PvdA luidde de noodklok over het ‘monddood’ maken van de oppositie toen er over één van hun moties gestemd werd. Daarop gingen meerdere partijen uit onvrede over elkaars moties stemmen.

In de vergadering van fractievoorzitters is over het onderwerp verder gepraat, zei burgemeester Johannes Kramer donderdagavond tijdens de raadsvergadering. Afgesproken is om ,,safolle mooglik romte’’ te geven aan moties vreemd aan de agenda. Tegelijkertijd zouden partijen volgens Kramer ,,rom de tiid nimme moatten’’ om de moties voorafgaand aan de vergadering alvast in de week te leggen bij andere partijen. Ook moeten raadsleden zich afvragen of een motie echt nodig is, en een vraag aan de wethouder niet volstaat.

‘Bühne-moasjes’ moeten volgens de fractievoorzitters te allen tijde vermeden worden, al werd die term niet nader toegelicht.