Strafrechtelijk onderzoek naar overboord slaan containers van schip Baltic Tern boven Ameland

De Maritieme Politie is in samenwerking met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een onderzoek gestart naar het incident met containerschip Baltic Tern, dat woensdag vijf containers verloor op de Noordzee boven Ameland.

Het onderzoek staat onder leiding van een officier van justitie van het Functioneel Parket, laat het Openbaar Ministerie (OM) weten. „Het is standaardprocedure bij dergelijke incidenten dat wij meekijken”, stelt het OM.

Er wordt gekeken of de ontstane schade door het overboord slaan van de containers het gevolg is van strafbaar handelen en zo ja, of er iemand verantwoordelijk kan worden gehouden voor de verontreiniging die is ontstaan.

Onderzocht wordt hoe het schip zoveel containers kon verliezen en of bijvoorbeeld de wet ter voorkoming verontreiniging door zeeschepen of de waterwet is overtreden.

Inmiddels zijn drie van de vijf overboord geslagen containers gevonden en geborgen: één container met aceton, één met afgewerkte bak-, braad- en frituurvetten of –oliën en een container met houtvezels.

Door het OM is destijds ook onderzoek gedaan naar de scheepsramp met de MSC Zoe, dat leidde tot niets.