Friese huisartsen gaan in groten getale gebruik maken van vaccinatielocaties GGD

Friese huisartsen gaan in groten getale gebruik maken van de vaccinatielocaties van GGD Fryslân. Zo zullen bijvoorbeeld alle 23 huisartsenpraktijken van Leeuwarden en Stiens hun prikken zetten in het WTC Expo.

De GGD heeft de huisartsen de locaties aangeboden met alle bijbehorende faciliteiten. Tevens is er een locatiecoördinator van de GGD aanwezig. De huisartsen zijn zelf verantwoordelijk voor het vaccin, vaccinvoorbereiders, prikkers en een arts op locatie.

In de eigen praktijk is meestal onvoldoende ruimte: gevaccineerden moeten na de prik een kwartiertje onder controle blijven, daarom zijn er twee wachtruimtes nodig, terwijl er ook nog voldoende afstand moet worden gehouden.

De doelgroep (60-plus) krijgt het vaccin van AstraZeneca. Voor vijf locaties zijn afspraken met de GGD gemaakt. Het gaat dus om Leeuwarden (vanaf 14 april), maar ook in Sneek (14 april), Drachten (15 april), Dokkum (15 april) en Heerenveen (22 april) maken huisartsen gebruik van de vaccinatielocaties.

In Sneek zal een deel van de huisartsen uit Sneek, Bolsward, IJlst, Sybrandabuorren en Boazum prikken, in Drachten een deel van de huisartsen uit Drachten en Rottevalle, in Dokkum de huisartsen uit Damwâld en Wâlterswâld en in Heerenveen enkele huisartsen uit Heerenveen. Dit is voor de huisartsen de eerste vaccinatieronde (buiten de prikken die zij zetten in instellingen).