Extra vergadering over miljoenenbezuiniging Noardeast-Fryslân

Noardeast-Fryslân organiseert een extra raadsvergadering over de aanstaande nieuwe miljoenenbezuinigingen. De datum is nog niet bepaald.

Noardeast moet de komende jaren minstens 5 miljoen en in het ergste geval ruim 7 miljoen structureel bezuinigen. De precieze hoogte van de kostenbesparing hangt vooral af van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds en eventuele tegemoetkomingen van het rijk in de gemeentelijke zorgtaken.

Burgemeester en wethouders willen met de raad praten over ‘welke acties verder nog nodig zijn om financieel bestendig te blijven in de toekomst.’