Bouw van kunstwerk Bastion langs Sintrale As bij Dokkum van start

Het begin is er: maandag is er een begin gemaakt met de bouw van het Bastion, een kunstwerk langs de Sintrale As bij Dokkum van zo’n 5 meter hoog.

Het plan voor het markeerpunt bij Dokkum leek aanvankelijk te sneuvelen omdat de ondergrond op de beoogde plek, waar de Sintrale As en Suderie bij elkaar komen, te instabiel was. Een eerste oplossing, om de grond te verstevigen met bindmiddel, werd afgewezen op basis van milieuadviezen.

Nu is er een lichter ontwerp gemaakt. De bouw vindt in drie fasen plaats, waarbij steeds een laag grond wordt aangebracht. De eerste fase duurt twee weken, daarna moet de ondergrond ‘zetten’ en is er dus een rustperiode in de bouw. Er worden dan metingen gedaan om te bepalen wanneer de volgende grondlaag aangebracht kan worden.

Bij de aanleg van de Sintrale As is besloten om drie kunstwerken langs de weg te realiseren. Het Bastion bij Dokkum is het laatste kunstwerk dat gebouwd wordt. De verwachting is dat het kunstwerk eind 2021, begin 2022 klaar is.