Tweede ledenpartij KF de Trije Doarpen in Niawier

Niawier - Op het Mearsfjild in Niawier werd zaterdag de tweede ledenpartij van KF de Trije Doarpen gekaatst. Het was niet alleen de jeugd die kaatste maar ook senioren waren van de partij.

Volgens de regels op dit moment mogen senioren boven de 27 jaar in viertallen op anderhalve meter afstand sporten binnen een vereniging. Door in tweetallen te kaatsen met telkens een vrij perk tussen de wedstrijden, konden deze regels prima nageleefd worden.

Er stonden acht parturen op de lijst. Er werd gekaatst in een winnaars -en verliezersronde. De finale van de verliezersronde ging tussen Pieter Siebe Cuperus en Thirza Hellinga tegen Harald Wiersma en Tineke Terpstra. Laatstgenoemde partuur won deze overtuigend met 5-1 6-6.

De finale in de winnaarsronde ging tussen Rutger Torensma en Sjoerd Vlasman tegen Anne Jelmer Hellinga en Gert van der Meulen. Ook deze uitslag werd 5-1 6-6 in het voordeel van Rutger en Sjoerd. Zij kregen de kransen omgehangen.

Schoolmeisjes

Bij de schoolmeisjes waren vijf parturen en moesten er vier omlopen gekaatst worden. Hier werden verschillende partijen pas op 5-5 beslist waardoor het lang spannend bleef. De beide parturen die in de laatste omloop tegen elkaar moesten hadden beide al drie keer gewonnen waardoor er een echte finale onstond. Het partuur Suzanna Allema en Suzanne Torensma stond tegen over Richtje Bandstra en Tineke Pauzenga. Het ging lange tijd gelijk op waarna partuur Suzanna en Suzanne de winst naar zich toe konden trekken.

Pupillen

De pupillen waren ook verdeeld in vijf parturen en kaatsten ook vier omlopen. Hier was het één partuur wat er uit sprong en werd het zeer spannend wie tweede werd. Drie parturen kwamen op één punt van elkaar uit na vier omlopen. Het waren Michelle Sijtsma en Sanne Janette die uiteindelijk aan het langste eind trokken en met de tweede prijs naar huis gingen. De felbegeerde kransen gingen naar Marije Keegstra en Fenna Koster (nog een welp)

Bij de allerjongste welpen deden 4 kinderen mee die ieder voor zich kaatsten. Ze kaatsen allemaal een keer met elkaar. Na drie omlopen had Pieter Meindersma alles gewonnen en hij kreeg de krans omgehangen. Anne Lynn Keegstra en Sijmen v/d Kolk hadden alle punten gelijk en kregen beide een tweede prijs. Noa Bosgraaf kreeg de derde prijs mee naar huis.

Uitslag:

Senioren: 1. Rutger Torensma en Sjoerd Vlasman, 2. Anne Jelmer Hellinga en Gert v/d Meulen

1ste verl Harald Wiersma en Tineke Terpstra.

Schoolmeisjes: 1.Suzanna Allema en Suzanne Torensma, 2. Richtje Bandstra en Tineke Pauzenga.

Pupillen: 1. Marije Keegstra en Fenna Koster, 2. Michelle Sijtsma en Sanne Janette Cuperus

Welpen: 1. Pieter Meindersma, 2. Anne Lynn Keegstra en Sijmen v/d Kolk, 3. Noa Bosgraaf.