Ledenpartij kf de Trije Doarpen

Niawier - Op it Mearsfjild in Niawier is zaterdag de derde ledenpartij van kf de Trije Doarpen gekaatst; 21 parturen in 4 categorieën.

Bij de welpen verschilden de de parturen Noa Bosgraaf en Rianne Koostra en Lieke Anniek Jongeling en Sijmen v/d Kolk uiteindelijk maar 1 eerst. Het partuur Anne Lynn Keegstra en Mare Reitsma wonnen beide partijen en kregen de kransen omgehangen. Alle welpen kregen een kettinkje met hun eigen naam als prijsje mee naar huis.

Bij de pupillen waren maar liefst 7 parturen. Hier werd gekaatst in een winnaars en verliezersronde. In de winnaarsronde eindigden beide halve finales in 5-5 gelijk. Uiteindelijk werd de finale gespeeld tussen Michelle Sijtsma en Sanne Janette Cuperus tegen Fenna Koster en Jelmer Allema. Michelle Sijtsma c.s won deze finale met 5 - 2. Fenna Koster c.s werd tweede. De verliezersronde werd gewonnen door Sjouke Pieter Pauzenga en Pieter Meindersma. Tweede werden hier Wybren de Vries, Fenna Cuperus en Eline Slagman.

De categorie schooljeugd moest 4 omlopen kaatsen en maakten het het spannendste van alle categorieën. Met de laatste omloop nog te gaan, waren er nog 3 parturen in de race voor de prijzen. Partuur Hester Torensma en Suzanne Torensma speelden tegen de zusjes Suzanna en Laura Allema. Bij winst van eerst genoemde werd het partuur van Jarno Cuperus en Antsje Wiersma tweede. Helaas voor hen zou dit anders lopen. De gezusters keken lange tijd tegen een achterstand aan en dit liep zelfs op tot 5-2 maar vochten zich terug en wisten de partij te winnen met 5-5 6-6. Hierdoor moest er flink gerekend worden want zowel de voor eersten als tegen eersten waren precies gelijk. Het werd besloten door de punten behaald in het laatste eerst. Deze waren in het voordeel van Hester en Suzanne die de kransen om kregen gehangen. Suzanna en Laura werden tweede.

De senioren trainden en deden onderlinge competitiewedstrijdjes met het Belgisch lotingssysteem. Hier werden Jan Bandstra, Esther Turkstra en Jacob Cuperus eerste en ging de tweede plaats naar Rutger Torensma, Bas Dijkstra en Gert v/d Meulen

Uitslagen:

Welpen: 1ste Anne Lynn Keegstra en Mare Reitsma

Pupillen 1ste Michelle Sijtsma en Sanne Janette Cuperus

2de Fenna Koster en Jelmer Allema

1ste verl. Sjouke Pieter Pauzenga en Pieter Meindersma

2de verl. Wybren de Vries, Fenna Cuperus, Eline Slagman

Schooljeugd: 1ste Hester Torensma en Suzanne Torensma

2de Suzanna Allema en Laura Allema

Senioren competitietraining:

1ste Jan Bandstra, Esther Turkstra, Jacob Cuperus

2de Rutger Torensma, Bas Dijkstra, Gert v/d Meulen