Schutsluis met vispassage bij Esonstad cruciale schakel in vaarroute Súd Ie

Bij vakantiepark Esonstad bij Anjum is de aanleg van een schutsluis in volle gang.

De sluis is nodig om de Súd Ie, de vaarroute tussen Dokkum en het Lauwersmeer, bevaarbaar te maken. Nog voor de bouwvak komen de sluisdeuren erin en na de zomer moet het werk klaar zijn.

De sluis krijgt een innovatieve vispassage, waarbij via diverse kamers het hoogteverschil van 60 centimeter wordt overbrugd. De verwachting is dat vooral paling en de driedoornige stekelbaars hiervan zullen profiteren. De vispassage krijgt ook ‘detectiepoortjes’, waarmee onderzoekers van hogeschool Van Hall Larenstein gezenderde vissen kunnen volgen.

Bij de sluis en ook bij de camping van Esonstad worden dammen vervangen door bruggen. Deze moeten komend voorjaar klaar zijn, waarna boottoeristen de route in gebruik kunnen nemen. Op de foto geeft projectleider René Feenstra uitleg over de bouw van de sluis aan leden van de stuurgroep van het programma Súd Ie.