CBS De Springplanke brengt cheque naar de Fûgelpits

Engwierum - De kinderen van CBS de Springplanke in Engwierum hebben in april met een sponsorloop geld opgehaald voor de Fûgelpits. Dit heeft geresulteerd in het bedrag van 1.907,80.

De cheque is donsderdag door de kinderen uitgereikt aan Eelke Jan Wiersma van de Fûgelpits. Voor de drie kinderen met het hoogste geldbedrag was er nog een klein prijsje.

Een hoop gewonde vogels en dieren kunnen met dit bedrag worden geholpen. Dit goede doel is gekozen door de leerlingen.