Deze dorpen verliezen met ingang van het nieuwe schooljaar een basisschool. De krimp van het basisonderwijs in Friesland neemt wel af

Spannum, Jorwert, Minnertsga en Wijnjewoude verliezen met ingang van het nieuwe schooljaar een basisschool. In sommige gevallen blijft een fusieschool behouden voor het dorp.

Verder lezen?

Ga naar het artikel op LC.nl

Verder lezen
  • Meer lokaal nieuws op LC.nl