Blok heeft geen goed nieuws voor Ternaard

Ternaard - Met alle begrip voor de bezwaren, zorgen en gevoel voor emoties kon demissionair minister Stef Blok inwoners van Ternaard, de provinciale en lokale politiek samen met al die anderen die begaan zijn met de Waddenzee, niet anders zeggen dan dat de vergunning voor de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) op alle punten aan de wet voldoet. Dus mag de NAM wat Blok betreft vanaf 2023 beginnen met gaswinning onder het Wereld Erfgoed.

Blok kwam maandagmiddag persoonlijk naar Ternaard om daar met betrokkenen en dus meest tegenstanders van gaswinnen in het Wad in gesprek te gaan over zijn zorgvuldige beslissing. In de procedure zijn alle veiligheidsrisico’s en onderzoeken getoetst en die voldoen aan de wettelijke normen, was de boodschap van Blok. De minister van Economische Zaken en Milieu kwam naar Ternaard om te zeggen dat ‘de hand aan de kraan wordt gehouden’ als blijkt dat er in de woonomgeving of het milieu toch onverwachte effecten door gaswinning zijn. Dat betekent dat hij als verantwoordelijk minister geen andere mogelijkheden heeft dan vergunning te verlenen aan de NAM, zoals Blok dat verwoorde in het dorpshuis van Ternaard. ,,De Waddenzee is ook mij lief, dus begrijp ik de zorgen en emoties hier. Maar alles is zorgvuldig onderzocht en getoetst en wij zien geen risico’s op deze locatie.’’

Woensdag is in de Tweede Kamer een debat over de vergunning voor Ternaard, maar Blok verwacht niet dat dan boven tafel komt dat de beslissing herroepen moet worden. Volgens Blok mag en kan schade die door gaswinning is ontstaan in Groningen, geen vergelijking of aanleiding zijn om geen vergunning te verlenen voor Ternaard. ,,Gaswinning in Groningen was er al vóór dat de huidige zorgvuldige procedures, voorwaarden en onderzoeken er waren naar mogelijke risico’s voor de omgeving. Daarom is er nu geen reden om ons zorgen te maken.’’

Ternaarders en nog veel meer mensen hoorden de woorden van Blok gelaten aan. Zij waren teleurgesteld, ook al hadden ze eigenlijk niet anders verwacht. ,,It is in poppekast, ’’, zo verwoordde Nynke Schoorstra uit Ternaard het. Zij mocht als Ternaarder samen met dorpsbelang en een vertegenwoordiging uit buurdorp Wierum de woorden van Blok aanhoren in een besloten bijeenkomt, vóór dat de minister de media te woord stond. ,,Wy hienen der neat fan ferwachte en sa wie it dus ek. Blok hat ús beswieren oanheard en sei dat hy it begrypt, mar net oars kin. Hy ferskûlet him achter de wet en seit dat wy dêr mar fertrouwen yn ha moatte.’’

Volgens Anja Anjema van belangengroepering Fêste Grûn was zaterdag tijdens de protestmars in Ternaard al heel duidelijk dat er geen draagvlak is en geen steun voor het besluit van Blok. Het spandoek dat getekend was door veel tegenstanders was volgens haar het bewijs en dat ging ook richting Den Haag. Anjema wees de minister maandag nogmaals op zijn verantwoordelijkheid en de zorgen die er zijn voor de toekomst van de volgende generatie. Of zoals Anjema dat eerder al verwoordde: ,,Ik wol net graach dat ús pake- en beppesizzers letter fine dat wy der net genôch oan dien ha om dit tsjin te gean.’’

Albert van der Ploeg hoorde als voorzitter van de brede vertegenwoordiging van lokale belanghebbenden Ontzorging Omgevingsproces Ternaard (OOT) ook geen nieuws in het onderhoud met Blok. Volgens Van der Ploeg is het nu vooral belangrijk dat het proces de komende jaren heel zorgvuldig wordt gevolgd. En dat er op gelet wordt dat de beloofde 60 miljoen euro goed besteed wordt in de regio. ,,Wy hawwe no ús soargen, emoasjes en fragen oer it wêrom nochris kenber meitsje kind en oerbrocht op de minister. Mear kinne wy op dit stuit net. De minister seit dat hy net oars docht dan de wet útfiere en dus alle seinen op grien stean.’’

Van der Ploeg heeft er weinig fiducie in dat de Tweede Kamer minister Blok woensdag terugfluit. ,,Dan hie dat al folle earder kind’’, zei van der Ploeg en zijn mening werd gedeeld door burgemeester Johannes Kramer en ook Arno Brok als Commissaris van de Koning.

Tekst: Bram Buruma