Voorlezen op basisscholen in Dantumadiel en Noardeast-Fryslân

Damwâld/Dokkum Afgelopen week hebben diverse vrijwilligers van NME De Klyster – waaronder wethouders en raadsleden van de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân – voorgelezen op 7 basisscholen.

In de gemeenten werd in totaal aan 150 leerlingen voorgelezen in het kader van de nationale Dag van de Duurzaamheid op 8 oktober. Deze dag valt jaarlijks midden in de Kinderboekenweek. Het thema van de Kinderboekenweek is “worden wat je wilt”. Met deze Voorleesactie werden de twee thema’s gekoppeld.

In Damwâld lazen wethouder Rommy Kempenaar voor bij CBS De Sprankeling en wethouder Kees Wielstra bij OBS dr. J. Botkeskoalle. FNP raadslid Lolke Folkertsma deed dit bij de Geref. Streekschool De Schakel in Dokkum.

De vrijwilligers lazen het boek “Duurzame Oma” van Sjoerd Kuyper of ze lazen voor uit de Friese vertaling van het boek: “Duorseme Beppe”. Na het voorlezen hebben de kinderen het boek besproken met de voorlezer.

Engwierum

Leerlingen van CBS De Sprinkplanke in Engwierum hadden het lumineuze idee om dynamo’s op de schommels te bevestigen, waardoor al schommelend stroom opgewekt kan worden voor de laptops in de klas. Ook leerden de kinderen dat er heel wat beroepen horen bij ‘duurzaam doen’. Denk aan zonnepaneel installateur of windmolenbouwer.

Speurkaart

De kinderen werden uitgedaagd om op speurtocht te gaan door hun eigen huis met een de Energie speurkaart. Aan die speurkaart zit een prijs verbonden; een telefoonoplader op zonne-energie.