Wetterskip Fryslân geeft toestemming voor een groene dijk met extra kwelders bij Holwerd. De kosten? Een slordige 330 miljoen euro

De versterking van de Waddendijk tussen Koehool en Lauwersmeer heeft de zegen van Wetterskip Fryslân. Het algemeen bestuur kiest voor een groene dijk bij Holwerd en nieuwe kwelders en houdt hoop op een buitendijkse versterking bij knooppunt Wierum.

Verder lezen?

Ga naar het artikel op LC.nl

Verder lezen
  • Meer lokaal nieuws op LC.nl