CDA grootste in Noard-east Fryslân

DOKKUM - In de IJsherberg in Dokkum maakte waarnemend burgemeester Magda Berndsen van Dongeradeel woensdagavond de voorlopige uitslag bekend.

Het CDA komt uit op zeven zetels. FNP is tweede met vijf zetels, daarna volgen S!N en ChristenUnie met vier, VVD en PvdA met drie, Gemeentebelangen NEF met twee en ELP NEF met een. De Waddenpartij haalde te weinig stemmen voor een zetel.

Er was een opkomst van 46,57%. Van de 35.467 stemgerechtigden brachten 16.446 hun stem uit. De verdeling over de partijen was als volgt: CDA 3761, FNP 2634, S!N 2188, ChristenUnie 2064, VVD 1939, PvdA 1570, Gemeentebelangen NEF 1085, ELP NEF 947, Waddenpartij 258.

De definitieve uitslag wordt vrijdag bekend gemaakt. Dan zijn ook de voorkeursstemmen geteld en kunnen de namen van de gekozenen wereldkundig worden gemaakt.

Daarna kunnen de coalitie-onderhandelingen beginnen en bestaat de mogelijkheid dat raadsleden doorschuiven naar een wethouderszetel. Uitgaande van de plaats op de kandidatenlijst zouden, volgens de huidige stand van zaken, de raadszetels gaan naar:

CDA: Lieuwe Sijtsma (Aalsum), Esther Hanemaaijer (Dokkum), Jelle de Vries (Ferwert), Willem van der Veen (Veenklooster), Willem van der Bent (Ternaard), Fenny Reitsma-Hazelhoff (Hegebeintum), Fokke Jan Klaver (Oudwoude).

FNP: Bert Koonstra (Zwagerbosch), Fedde Breeuwsma (Dokkum), Lisette Akkerman (Ferwert), Jaap Postema (Dokkum), Lolke Folkertsma (Dokkum).

S!N: Jouke Douwe de Vries (Dokkum), Sjoerd Keizer (Triemen), Rebecca Slijver (Dokkum), Johan Lammering (Holwerd).

ChristenUnie: Klaas de Jager (Kollum), Jan Dekkema (Kollum), Jan Jarig van der Tol (Blije), Lysbeth Vellinga (Dokkum).

VVD: Jelle Boerema (Burum), Digna Ferwerda-Havenga (Blije), Anton van der Aar (Dokkum).

PvdA: Gryte Schaafstal (Kollumerzwaag), Cootje Klinkenberg (Morra), Kevin Merkus (Kollum).

Gemeentebelangen NEF: Pieter Braaksma (Oostrum), Barbara Wijbenga-Kleinschmidt (Ferwert).

ELP-NEF: Johan Talsma (Dokkum).

Van de 29 zetels gaan er 14 naar vertegenwoordigers uit Dongeradeel, komen 9 uit Kollumerland c.a. en 6 uit Ferwerderadiel.

Foto’s Bote Sape Schoorstra

Lees alle achtergronden in het Nieuwsblad Noordoost-Friesland van vrijdag 23 november.