Magazine ChristenUnie Noardeast-Fryslân voor burgemeester Van den Berg

ferwert - Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november heeft de ChristenUnie Noardeast-Fryslân een magazine gemaakt, die huis-aan-huis wordt verspreid in de nieuw te vormen gemeente.

Het eerste exemplaar is afgelopen vrijdag door Jan Jarig van der Tol (kandidaat raadslid) aangeboden aan burgemeester Wil van den Berg van Ferwerderadiel. Hij sprak zijn grote waardering uit over de visie van de ChristenUnie op diverse terreinen over Noardeast-Fryslân.

Het luxe uitgevoerde blad van zestig pagina’s, heeft een oplage van 17.500 exemplaren. Diverse kandidaat raadsleden komen aan het woord over o.a. de kracht van samen, een mogelijke ambtenaar voor ouderen die hun belangen kan behartigen, diverse initiatieven die de nieuwe gemeente mooier maken, een gesprek met Bennie van Boerum en Etina Keegstra over het winkelen in de binnenstad van Dokkum, een bijdrage van Jan Dekkema over de samenwerking rond het Lauwersmeer, het buitendijks gebied door de ogen van Jan Jarig van der Tol en een interview met Carola Schouten, de huidige minister van Landbouw. Het magazine is verder opgevuld met een artikel over klimaatverandering, een interview met Anna van Breggen (wielrennen), een wandeling met een stadsgids, heel Noardeast-Fryslân bakt, koken met passie en nog veel meer. Het jongste kandidaat raadslid Klaas Ate Wijma geeft een vijftal tips voor een betere toekomst.