Gemeenteraad Dantumadiel wil lagere woonlasten

DAMWALD - De gemeenteraad van Dantumadiel wil dat het college de woonlasten in 2020 minder laat stijgen dan in 2019 het geval zal zijn. Een motie met die strekking werd unaniem aangenomen. De motie was ingediend door Tom Bakker van de SGP-fractie.

Bakker diende ook een tweede motie in die het College vroeg de burger voor de hoge woonlasten in 2019 te compenseren. Ook die motie werd aangenomen.

Traditioneel waren de woonlasten in Dantumadiel altijd veel lager dan het gemiddelde in Nederland. In 2016 waren ze nog maar 91% van het gemiddelde in Nederland. In 2019 zijn ze gelijk. “Waar heeft de gemeente dat geld allemaal voor nodig? In deze tijd van economische vooruitgang verwacht ik eerder een daling dan een stijging van de woonlasten,” aldus Bakker.

De reden van de belastingstijging in Dantumadiel is een andere toerekening van overheadkosten. DDFK, de ambtelijke fusieorganisatie waarin Dantumadiel samenwerkt met Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland, doet dat op een andere manier dan Dantumadiel dat altijd deed. Daardoor moet de Dantumadielse burger nu meer afvalstoffenheffing en rioolrechten gaan betalen. SGP Dantumadiel vindt dat moeilijk uit te leggen.