Spuiter pepperspray Damwâld onder de indruk

LEEUWARDEN/DAMWÂLD - De jongen die in de nieuwjaarsnacht van 2017 in de feesttent in Damwâld met pepperspray heeft gespoten zei vrijdag tegen rechter Tom Wiersma dat hij er 's nachts wel van wakker heeft gelegen. Hij had niet gedacht dat zijn actie zoveel impact zou hebben.

Hij had iemand waar hij al een poos ruzie mee had pepperspray in het gezicht gespoten. Het gevolg was dat 27 bezoekers van het nieuwjaarsfeest in de feesttent aan de Badhúswei misselijk werden en met prikkende ogen en ademhalingsklachten behandeld moesten worden in sporthal de Boppeslach. Na een korte onderbreking werd het feest wel voortgezet.

De verdachte, hij woont nu in Buitenpost, had niet verwacht dat zijn actie zoveel impact zou hebben. Hij heeft de gevolgen aan de lijve ondervonden: hij zou een paar keer mishandeld zijn door personen die in de tent waren geweest. De zaak werd aanvankelijk door het Openbaar Ministerie (OM) geseponeerd, mits de jongen aan twee personen die in de feesttent waren en een schadeclaim hadden ingediend, 150 euro smartengeld zou betalen. En hij mocht niet opnieuw strafbare feiten plegen. Aan de eerste voorwaarde had hij voldaan, maar in juli van dit jaar maakte hij zich schuldig aan mishandeling. Hij had een meisje geslagen.

Nadat hij met haar in de sloot was gevallen, had hij ook nog het hoofd van het meisje onder water geduwd. Verder had hij in maart van dit jaar zijn vader mishandeld, met een trap in de buikstreek. De verdachte heeft een licht verstandelijke beperking, volgens de reclassering kan hij de gevolgen van zijn daden niet altijd goed overzien. Hij was dan ook danig onder de indruk geweest van de grote gevolgen die het pepperspray-incident heeft gehad.

Het voorval haalde zelfs de landelijke media. De Buitenposter woont momenteel begeleid en hij wordt maatschappelijk begeleid en ondersteund. Om dat traject niet te doorkruisen legde de rechter een geheel voorwaardelijke werkstraf op van 100 uur, proeftijd twee jaar. De verdachte komt onder toezicht van de jeugdreclassering en hij moet aan het meisje dat hij mishandelde een schadevergoeding van 150 euro betalen.