Dantumadiel wordt bij-vriendelijke gemeente

DAMWALD - De fractie van Sociaal Links zal in de begrotingsvergadering van maandag een amendement indienen waarin wordt gevraagd om aanpassing van het maaibeleid (zo laat mogelijk in verband met de bloei) en het plantbeleid (met aandacht voor bijen en vlinders).

Het amendement kan rekenen op een grote steun vanuit de andere fracties. Als het amendement wordt aangenomen, zal de fractie van SociaalLinks ook nog een motie indienen waarmee het geamendeerde structureel wordt en niet incidenteel blijft. „Dantumadiel kan zich hiermee profileren als een bij-vriendelijke en groene gemeente”, zegt raadslid Auke Sikma van Sociaal Links.

De fractie van Sociaal Links wil dat de gemeente een “bij-vriendelijk” maaibeleid hanteert door de eerste maaibeurt slechts gedeeltelijk (een strook, met name langs recreatieve, smallere (fiets)paden, de randen en sommige uitzichthoeken) en zo laat mogelijk (in ieder geval na de bloei) uit te voeren. Bij renovatie en nieuw aan te leggen bermen moete de gemeente kiezen voor een bloemrijke beplanting, en bij renovatie en nieuw aan te leggen plantvlakken te kiezen voor bij-vriendelijke bomen en struiken.

Sociaal Links wil tevens dat de gemeente zich aanmeldt bij het ‘Convenant Bij-vriendelijk handelen’ en bij Nederland Zoemt.