Koninklijke Damstra Installatietechniek behaalt als eerste in Nederland belangrijke certificering

driezum - Donderdag 1 november heeft Koninklijke Damstra Installatietechniek uit Driezum als eerste installatiebedrijf in Nederland het BRL6000 deel 22 certificaat in ontvangst mogen nemen van KIWA.

Met dit certificaat toont Damstra aan dat ze alle juiste kennis en kunde in huis hebben om biomassaketels, met brandstof zoals hout, pellets en briketten, te ontwerpen, installeren en beheren. Een hele mond vol, maar de onderneming is blij dat ze het papiertje samen met een 100% CO2-neutraal alternatief voor aardgas in huis heeft.

Nog zeker 7 miljoen woningen in Nederland zijn op het aardgas aangesloten. Maar aan koken en stoken op aardgas komt een einde. ,,Het is de bedoeling dat in 2050, niemand in Nederland nog kookt en stookt op aardgas. Biomassaketels is een duurzaam alternatief voor vervanging van gasgestookte cv-systemen” zegt Dirk Jacob Visser, bedrijfsleider Koninklijke Damstra Installatietechniek. ,,In landen als Oostenrijk en Duitsland worden deze vormen van verwarming al decennialang naar volle tevredenheid ingezet. En de techniek is daarom in de afgelopen jaren ook flink verbeterd”.

Koninklijke Damstra Installatietechniek is zelfs op cursus naar Slovakije geweest om de praktijk van Biomassaketels goed onder de knie te krijgen.

Subsidie biomassaketels

De installatie van biomassaketels vraagt om deskundigheid. Een goed aangesloten systeem levert het meeste rendement op, waardoor de terugverdientijd aanzienlijk wordt verkort. Biomassaketel die geplaatst worden moeten daarnaast voldoen aan hoge emissie-eisen om de CO2 uitstoot te beperken. ,,Dan kom je ook in aanmerking voor (ISDE) subsidie en wordt het plaatsen van een biomassaketel helemaal interessant voor zowel bedrijven als particulier”, vertelt Visser.

Koninklijke Damstra Installatietechniek neemt al een tijdje een flinke groei waar in het aantal geïnstalleerde biomassaketels en verwacht de komende jaren hier nog meer groei in te zien. Omdat Damstra de juiste expertise in huis heeft wordt het bedrijf ook veel door andere installatiebedrijven gevraagd om de biomassa installaties in bedrijf te stellen. Zo weten zij zeker dat ook zij installaties opleveren met het hoogste rendement en de minste CO2 uitstoot.

Zelf is Damstra al jaren bezig met de transitie van aardgas naar andere alternatieven. Visser: ,,Wij hebben op dit moment vijf biomassa installaties in onze panden staan. Het is de bedoeling dat nog dit jaar de gaskranen in onze bedrijven dichtgaan en wij volledig CO2 neutraal gaan verwarmen.”