Allerlei pluimage op Frieslandshow

HOLWERD - Uit de vele inzendingen werden over vijf categorieën de kampioenen gekozen.

Maar daarnaast ook de presentatie van het project Levend Cultureel Erfgoed van Nederlandse Origine.

Het project kreeg de naam ‘Waardevol Leven’, in het kader van Leeuwarden/Fryslân Culturele Hoofdstad 2018.

Voor de tweede keer werd in MFA de Ynset in Holwerd de Frieslandshow georganiseerd. Waar vorig jaar nog werd gezocht naar de ideale draai was het dit jaar gesneden koek voor de organiseerden PKV Frisia uit Dokkum e.o.

Traditiegetrouw werd de tentoonstelling en keuring gehouden in de herfstvakantie. Een scala aan kleindieren werden donderdag 25 oktober tot en met zaterdag 27 oktober in het MFA tentoongesteld.

Allerhande kleindieren zoals konijnen, cavia’s, hoenders, dwerghoenders en sierduiven werden naar Holwerd gebracht voor keuring waaronder enkele speciale rassen.

Kampioenen van de Frieslandshow: konijnen - Ewoud Nijdam, cavia’s – Julian de Vries, hoenders – Ryco Paulus, dwerghoenders – Johannes Heddema en bij de sierduiven werd A. Hagedoorn kampioen. Daarnaast werden er ook nog prijzen onder de Frisia leden en de jeugd verdeeld.

De prijzen werden tijdens de fokkersavond op vrijdag uitgereikt door wethouder Albert van der Ploeg van Dongeradeel.

Van der Ploeg prees onder andere de deelnemers en de organisatie over de goede kwaliteit van de dieren en het werk wat het bestuur heeft gehad om het project Waardevol Leven op te zetten.

Enkele vrijwilligers hadden afgelopen week 1100 km gereden om de dieren voor dit project naar Holwerd te halen. Deze 56ste Frieslandshow had een groot assortiment dieren van project Levend Cultureel Erfgoed van Nederlandse Origine. Deze dieren werden niet gekeurd tijdens de show, maar waren als vertegenwoordiger van het ras, dan wel kleurslag aanwezig.

Dit project had als doel het presenteren van de rassen van Nederlandse origine en daar naast van het Friese Hoen en Friese Kriel alle erkende kleurslagen tentoonstellen. Men kwam er ook achter dat enkele erkende kleurslagen er niet meer zijn, gewoonweg om dat er niet mee verder is gefokt. De vele bezoekers, fokkers en overige belangstellenden konden dit jaar genieten van de passie van de fokkers en de bijzondere dieren op twee mooie tentoonstellingen, in de door Talant Dokkum sfeervol aangeklede tentoonstellingsruimte in het MFA.