Frysk Diktee in bibliotheek Dokkum

DOKKUM - Maandagavond 5 november worden de deelnemers aan het Frysk Diktee in bibliotheek Dokkum getest op hun kennis van het Fries.

Het eerste deel van de avond wordt het dictee voorgelezen. Dit wordt gedaan door Maaike van Dijk, docent bij de Afûk. Zij heeft een eigen dictee gemaakt, met een leuke verhaallijn, wat niet te moeilijk, maar ook niet te gemakkelijk is. Vervolgens worden elkaars dictees nagekeken en moet na de pauze blijken wie de minste fouten heeft gemaakt en zich kenner van de Friese taal mag noemen.

Naderhand is er ruimte om met Maaike in discussie te gaan over wat wel en niet taalkundig goed is in het Fries. Dus doe mee en wie weet ben jij diegene die wordt uitgeroepen tot kenner van de Friese taal!

Het Frysk Diktee is op maandag 5 november om 19.30 – 21.30 uur in Bibliotheek Dokkum. Je kunt je opgeven via Ontdekdebieb.nl of aan de balie in de bibliotheek.