Wegwerkzaamheden Wâlterswâld

Wâlterswâld - De gemeente Dantumadiel is momenteel met meerdere wegwerkzaamheden in en rondom Wâlterswâld bezig; zowel aan de Tsjerkeloane als aan de Broekloane vinden werkzaamheden plaats. Dit levert de nodige overlast op voor aanwonenden en doorgaand verkeer. De gemeente stemt de werkzaamheden vanaf nu beter op elkaar af, om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Ook worden de inwoners beter geïnformeerd over de planning.

Tsjerkeloane

De weg wordt momenteel opnieuw bestraat en heringericht met snelheidsverlagende maatregelen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Thomassen uit Akkrum. De planning van de aannemer is om vrijdag 2 november de werkzaamheden af te ronden, op dat moment wordt de weg uiteraard ook weer opengesteld voor verkeer.

Broekloane

Ook de Broekloane wordt opnieuw bestraat en heringericht. Samen met aanwonenden en dorpsbelangen is hiervoor een ontwerp gemaakt. Voordat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, moeten kabels en leidingen worden omgelegd door de nutsbedrijven. Deze werkzaamheden hiervoor beginnen in de week van maandag 22 oktober en duren ongeveer tot eind december. Met de nutsbedrijven is afgesproken dat de straat niet langdurig gestremd gaat worden. Het zal wel voorkomen dat voor een kortere periode de straat tijdelijk gestremd wordt, dit wordt dan ook tijdig aangegeven. Enige hinder en overlast zullen de werkzaamheden wel met zich meebrengen. De herinrichting van de weg begint volgens de planning medio maart.

Het gedeelte van de Broekloane dat buiten de bebouwde kom ligt is ook aan groot onderhoud toe. De gemeente probeert deze werkzaamheden te laten aansluiten op het werk binnen de bebouwde kom. Hierover worden nog gesprekken gevoerd met dorpsbelangen.