Heel veel bijzondere rassen in Holwerd

holwerd - Wel eens van een Nederlandse krulveerkropper gehoord? Of een Noordhollandse witborsteend gezien? In de herfstvakantie krijg je de kans, want dan zijn ze te zien op de Frieslandshow in Holwerd.

In MFC De Ynset houdt Pluimvee- en konijnenfokkersvereniging Frisia van 25 tot 27 oktober voor de 56-ste keer de Frieslandshow, die deze keer een extra tintje krijgt vanwege het project Waardevol Leven. Hierin staat het ‘levend cultureel erfgoed van Nederlandse origine’ centraal. Het streven is alle in Nederland gecreëerde rassen van hoenders, dwerghoenders, watervogels, konijnen en sierduiven op deze show bijeen te brengen. Een bonte verzameling, waarbij het Friese hoen en het Friese dwerghoen een speciale plaats innemen. Er zijn liefst 23 kleurslagen en die zijn bijna allemaal in Holwerd te bewonderen. Bijna allemaal, want de kans dat de kriel blauw present zal zijn lijkt klein. “Ik hoop dat het gaat lukken, ik heb de fokker gevraagd om te komen”, zegt projectleider Arie Hagedoorn. Al geruime tijd is hij in de weer om de bijzondere soorten voor dit evenement te verzamelen. Hij heeft zich verzekerd van de komst van een flink aantal soorten dat zeldzaam is en zelfs met uitsterven wordt bedreigd.

Om er een paar te noemen: de Drentse bolstaart is nog nooit in Noordoost-Friesland te zien geweest. Uit Limburg komt het Mergellandhoen. Bijzonder is ook de Appenzeller spitskuifkriel. Deze is van oorsprong Oostenrijks, maar de kriel is in Nederland gefokt en mag zich dus Nederlands noemen. Dat geldt ook voor de van origine Amerikaanse New Hampshire. De Twentse landgans is ook vrij zeldzaam. Op het dieptepunt waren er nog maar zo’n 50 dieren van dit soort, nu zijn er ongeveer 150. Hagedoorn kan zich ook verheugen op de komst van de Gouwenaar, een van de zeldzaamsten onder de konijnen.

Lees het hele verhaal in Nieuwsblad Noordoost-Friesland van 12 oktober 2018.