Herinrichting KIK Suderwei Feanwâlden afgerond

Feanwâlden - De herinrichting van de Suderwei in Feanwâlden, vanuit het programma Kansen in Kernen (KiK) Feanwâlden, is klaar. Na aanleg van De Centrale As hoeft het doorgaande verkeer niet meer over de Suderwei. De voormalige doorgaande weg is nu getransformeerd tot een fraaie dorpslaan. Maar wel op een moderne manier: bij de inrichting van de weg is rekening gehouden met een goede bereikbaarheid van het station, zowel voor bussen als auto’s en ander verkeer. Volgens wethouder Kees Wielstra van de gemeente Dantumadiel is dit goed gelukt. “Ik ben ontzettend trots op hoe de nieuwe Suderwei er uit ziet en ik denk dat de inwoners en overige gebruikers er ook heel blij mee zijn”, aldus de wethouder.

Park en transferium

De herinrichting van de Suderwei is nog maar het begin van de herinrichting in Feanwâlden. Op de plek van de Rûnwei wordt een park aangelegd en de omgeving van het station wordt opnieuw ingericht tot een OV-Transferium. Met deze nieuwe inrichting wordt de parkeergelegenheid voor auto’s sterk verbeterd en worden het bus- en treinstation gebruiksvriendelijker. Ook zijn er plannen voor de verbouw van het stationsgebouw. Volgens planning wordt begin 2019 met deze werkzaamheden gestart. De aanleg van het parkgedeelte en het stationsgebied (Transferium) neemt ongeveer één jaar in beslag.

Kansen in Kernen

Nu de Centrale As in gebruik is genomen, komt er veel minder doorgaand verkeer door het dorp. Dit biedt kansen om de verkeersveiligheid en leefbaarheid van het dorp te vergroten. Om dit soort kansen te benutten hebben provincie Fryslân en de gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel het programma ‘Kansen in Kernen’ gestart. Naast Feanwâlden zijn binnen dit programma in Tytsjerksteradiel al de kernen van Garyp, Burgum en Hurdegaryp en voor Dantumadiel de kernen van Damwâld en De Falom heringericht.

In Feanwâlden is de herinrichting Kansen in Kernen gecombineerd met de aanleg van het Transferium (herinrichting van het stationsgebied). Beide projecten worden deels gefinancierd vanuit de Agenda Netwerk Noordoost (ANNO). De herinrichting van de Suderwei is uitgevoerd door de KWS te Leek.