Primeur voor gemeenteraad van Kollumerland c.a.

KOLLUM - De raadscommisie van Kollumerland c.a. had de primeur. Zij vergaderden donderdagavond al in de nieuwe raadszaal van Noardeast-Fryslân. De raadszaal van Kollumerland is aangepast om per 1 januari 2019 voorlopig plaats te kunnen bieden aan 29 raadsleden van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslan. In de oude raadszaal was plaats voor 15 raadsleden. De raadzaal is groter geworden en er is een vergaderopstelling gemaakt in dubbele rijen.

Ook de audio/video installatie is vernieuwd zodat de raadsvergaderingen vanaf januari 2019 goed te volgen zijn via het televisiekanaal van RTV NOF en via de website. Verder is ook rekening gehouden met een andere manier van debatteren. In de nieuwe raadszaal heeft niet meer elk raadslid zijn/haar eigen microfoon, maar er zijn 4 spreekgestoeltes geplaatst. Er is gekozen voor de raadszaal van Kollumerland c.a. omdat deze raadszaal de minste aanpassingen nodig had.

De nieuwe gemeenteraad gaat vanaf 1 januari 2019 voorlopig vergaderen in het gemeentehuis van Kollum. De raadsvergaderingen gaan plaatsvinden op de donderdagavonden en zijn dan ook weer live te volgen via het televisiekanaal van RTV NOF en via internet. Het college van Burgemeester en Wethouders van Noardeast-Fryslân vergadert in Dokkum omdat Dokkum is aangewezen als bestuurlijk centrum.