Onder schooltijd dagje op vakantie naar it Bûtefjild

Feanwâlden - “Als je naar het buitenland gaat, kijk je vaak heel bewust naar de nieuwe omgeving. Je legt dan bijzondere maar ook alledaagse dingen vast op je camera of mobiele telefoon. Eigenlijk zouden we dat thuis ook eens moeten doen, met de ogen van een toerist kijken naar je eigen omgeving.”

En dat is precies wat er gebeurt tijdens Bermtoeristen in het Bûtefjild, het nieuwe project van NME-Centrum De Klyster en NDE Pingo & Pet. Leerlingen van het basisonderwijs in de gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel gaan onder schooltijd een dagje op vakantie met fluisterboot Wilhelmina in It Bûtefjild en ontdekken als toerist gewapend met een fotocamera de natuur vlakbij huis. En om er voor te zorgen dat de foto’s van kwaliteit zijn, krijgen de kinderen eerst een fotoworkshop van Bart Stornebrink van stichting Kidzklix.

Schipper Harry Jansma en vaart door de speciaal voor fluisterboten aangelegde vaarroute in It Bûtefjild en meert hier en daar aan, zodat de kinderen zich kunnen storten op natuurfotografie. Na afloop wordt van alle foto’s een presentatie gemaakt, waaruit de groep een winnaar van de dag kiest. Dit gebeurt in boerderij De Omleiding in Feanwâlden. Van de foto’s van alle dagwinnaars wordt een tentoonstelling gemaakt die in de gemeentehuizen te bezichtigen zal zijn.

Achtergrond

Stichting Wetterwâlden stelde destijds samen met de gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel een projectplan op met als doel natuurgebied It Bûtefjild vooral via de waterwegen onder de aandacht te brengen en daarmee het toerisme in de omliggende dorpen te bevorderen. Naast toerisme werd gesteld dat ook recreatie van belang is, want ook de eigen inwoners moeten kunnen genieten van dit prachtige gebied. Dit bewonersinitiatief werd geadopteerd door de overheidspartners en is inmiddels voor een groot deel uitgevoerd. De watergangen zijn beter bevaarbaar gemaakt en er is een nieuwe vaarroute aangelegd voor fluisterboten. De route is onderdeel van de Natte As van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS).

Project Bermtoeristen is de educatieve vertaling van dit beleid naar de praktijk. De komende dagen gaan 200 leerlingen varen door het Bûtefjild en kunnen ze bij thuiskomst aan de hand van door hen zelf gemaakte vakantiekiekjes vertellen hoe mooi het landschap en de natuur vlakbij huis is.

Het project Bermtoeristen wordt volledig gefinancierd door de gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel, Stifting Freonen fan de Klyster en it Iepen Mienskipsfûns Fryslân.