Syb van der Ploeg wint de Tony Feitsma Friese onderwijsprijs

DAMWALD - Zondagmiddeag werd aan Syb van der Ploeg, leraar bij De Saad in Damwâld, de “Tony Feitsma ûnderwiispriis” uitgereikt. Deze onderwijsprijs voor het Fries werd hem uitgereikt, omdat hij zeer betrokken en actief bezig is met het gebruik van het Fries onder jongeren. Voorwaarde voor de prijs (€ 1.000) is dat die wordt gebruikt voor een initiatief, wat anders niet zou worden uitgevoerd. Van de Ploeg vindt dat het leesaanbod voor Friese jongeren in het middelbaar onderwijs te kort schiet. Die mening werd breed gedeeld. Van der Ploeg zou daarom graag een prijs willen instellen voor het schrijven van jeugdboeken in het Fries. Daarvoor is de prijs echter te beperkt. Hij zal de prijs daarom nu inzetten voor het inrichten van een Friestalige bibliotheek op middelbare school De Saad. Zo’n bibliotheek is er wel al voor Hollandstalige boeken, maar nog niet voor Friestalige boeken.

Het uitreiken van de Friese onderwijsprijs was een van de onderdelen van het Bûter yn ’e Brij festival. Dit gebeuren werd door het Feitsmafûns georganiseerd ter gelegenheid van het feit dat Tony Feitsma in 2018 90 jaar zou zijn geworden. Mevrouw Feitsma, hoogleraar Fries, is overleden op 18 augustus 2009. Er zijn verder plannen om een biografie over haar te schrijven. Daarnaast werd aandacht besteed aan verschillende projecten, die door het fonds zijn ondersteund. Ook werd door Friduwih Riemersma in column uitgesproken. Hierop werd door Alex Riemersma gereflecteerd.