Wetterskip onderzoekt visstand Dokkumer Ee

dokkum - Wetterskip Fryslân start deze week met de opname van de visstand; een driejaarlijks onderzoek. Dit jaar worden onder meer het Bergumermeer, Grutte Kritte, Grote Wielen, Dokkumer Ee, Tjonger, Doezumertocht, de beide Compagnonsvaarten en een groot aantal meren in het zuidwesten van de provincie Fryslân onderzocht.

Hierbij wordt gekeken naar aantallen, soorten, het gewicht en de conditie van de vissen. Daarnaast doet het waterschap onderzoek naar de waterkwaliteit, waterplanten, algen en kleinere waterdieren. Al deze metingen geven inzicht in de ecologische toestand van het Friese water.

Om de kwaliteit van het water te verbeteren legt het waterschap onder meer natuurvriendelijke oevers aan langs meren, kanalen en vaarten. Ook wordt geïnvesteerd in het verder verbeteren van de afvalwaterzuiveringen.

Bij het onderzoek worden de Friese beroepsvissers en ecologisch adviesbureau ATKB uit Waardenburg ingeschakeld. Van alle gevangen vissen wordt de lengte gemeten en wordt er naar de gezondheid van de vissen gekeken. Alle vis wordt weer teruggezet in het water.