IFKS Toverbaldag Tsjukemar met hectiek en protestregen

Echtenerbrug - Als heks verkleed leidde Saskia Westerhoff donderdag de IFKS-wedstrijd op de Tsjûkemar bij Echtenerbrug. De organiserende zeilvereniging Workum wapende haar zelfs met een berkenbezem, omdat ze als ‘dekheks’ een betoverende werking uitoefent op alle deelnemers. “As Saskia wat seit, lústert elkenien”. Haar eenmalig humorvolle sfeer van betovering leverde een onbedoeld hectische en dramatische middag op. Koers zettend op de bovenwindse boei vond Arend Wisse de Boer uit Gorredijk er meteen zijn Waterloo. Met een stuurboordslag voer hij dwars door de vloot. “Foutje”. Hij wist nipt de bakboordzeilende Sikke Heerschop te ontwijken, maar ramde It Doarp Eastermar op het helmhout. Schipper Geale Tadema sprong snel overboord, werd door Umpire Jos Spijkerman weer aan boord gehesen en won de wedstrijd. Met protest. Tsjoenderij op de Tsjûkemar of een toverbaleffect?

De gretigheid bij deze wedstrijd, met een uitdagende windkracht 4 uit het westen, liep als te veel stroop op een te kleine pannenkoek buiten het bord door. Arend Wisse de Boer probeerde al voor de start overdwars zijn rivalen te slim af te zijn. Hij zou bij een perfecte start meteen vrij kunnen zeilen als tempobeul. Dat lukte tot op zekere hoogte, maar een straf tempo bleek breed gezaaid. Als eerste moest hij evenwel overstag. Ondertussen kon It Doarp Eastermar vlak achter hem niet anders dan meedraaien met Wylde Wytse, omdat deze gebruik kon maken van de voordeelregel. Kort erop sloeg de nervositeit toe aan boord van Drie Gebroeders.  Terwijl de Eastermarders nog net iets sneller de bovenwindse boei naderden dan Sikke Heerschop besloten de mannen uit Gorredijk met stuurboordslag de gok van de dag te wagen: achterlangs de twee voorhoedevechters of….


In de ‘op en delbaan’ kwam Arend Wisse de Boer ditmaal te snel op en ging hij te snel ten onder. De favoriet voor nota bene het algemeen kampioenschap, met twee vette dagzeges, ramde It Doarp Eastermar van achteren. Schipper Geale Tadema sprong acuut overboord om zijn vege lijf te redden. Hij werd door het omroepteam van Omrop Fryslȃn uit het water gevist. Umpire Jos Spijkerman besloot daarop de schipper weer aan boord te brengen. Sikke Heerschop had kort ervoor al protest tegen de Eastermarders aangetekend, omdat zij hem zouden hebben gehinderd in een bakboord-stuurdboordsituatie. De hulpverlening door de Umpire resulteerde later in forse kritiek van Ulbe Zwaga van Waaksdom uit Joure. De regel dat een schipper nooit door hulp van buitenaf weer aan boord mag worden gebracht, moet volgens hem blijvend geldig zijn voor ook de Umpire. Deze liet zich evenwel leiden door de regel dat veiligheid van mensen boven veilig materiaal gaat en dat is onder alle omstandigheden een gouden regel.


Protesten
It Doarp Eastermar liep met ruime voorsprong binnen voor Ulbe Zwaga en Lucas Bouma van Grutte Pier uit Jorwert. Bij de onderwindse ton snoepte Lucas Bouma de winst weg voor de Makkumers. De protesten waren evenwel zo talrijk dat dit tot nu toe zonder meer de meest hectische IFKS-dag van het seizoen is geweest. Merijn Olsthoorn van Emanuȅl uit Lemmer knoopte zelfs twee rode doeken in het want, terwijl Geale Tadema uiteraard een protest inleverde tegen Arend Wisse de Boer. Over het oplopen van een nat pak door het noodzakelijk overboord moeten springen, reageerde hij broodnuchter: “Soks kin barre”. Het is hem jaren geleden ook al eens overkomen, zodat hij op dit terrein enige ervaring heeft. Hij hield er nu wel pijnlijke ribben aan over. Het blijft de komende dagen de vraag of hij hierdoor aan het helmhout kan staan. Sikke Heerschop zou uiteindelijk zijn protest tegen Geale Tadema verliezen, doordat deze op zijn beurt doorprotesteerde tegen Arend Wisse de Boer. De dagzege voor It Doarp Eastermar staat dus met als prettig gevolg een royale voorsprong in het voorlopig algemeen klassement.

A-klasse: 1. Geale Tadema, It Doarp Eastermar, Eastermar; 2. Ulbe Zwaga, Waaksdom, Joure; 3. Lucas Bouma, Grutte Pier, Jorwert

B-klasse: 1. Arjen de Jong, Grytsje Obes, Koudum; 2. Wytse Heerschop, Woeste Anne, Dubai; 3. Gerrit Huisman, Ut ‘e Striid, Galamadammen.

C-klasse: 1. Piter Jilles Tjoelker, Sterke Jerke, Earnewȃld; 2. Jan Visser, Zeldenrust, Heeg; 3. Thomas de Boer, De Drie Haringen, Enkhuizen.

A-klein: 1. Age Bandstra, Avontuur, Heeg; 2. Bernd de Cneudt, Eemlander, Eemnes; 3. Tjibbe van der Veer, Welvaart, Elahuizen.