SKS Grou schakelt Heerenveen strategisch uit in slotfase finale

Sneek - Douwe Azn. Visser (55) van Grou is vrijdagmiddag na een bloednerveuze slotwedstrijd op het Sneekermeer voor de vijfde maal algemeen kampioen bij de SKS geworden. “Us lyts broerke hat wer wûn”, stelden zijn zusters Geeske (63), Tjitske (62) en Stien (59) bij het overhandigen van Het Sulv’ren Skûtsje als wisselprijs door de Friese Rabobanken als hoofdsponsor van de SKS vrolijk vast.

De mannen van Grou zorgden voor een enerverende finale door na de binnenkomst van Klaas Westerdijk van d’Halve Maen uit Drachten als tweede zorgvuldig hun strategie te bepalen. Door Heerenveen in de laatste honderd meters voor de eindstreep alsnog in een nadelige positie te manoeuvreren, kon Jeroen Pietersma van Drachten met een ultieme bakboordslag veldwinst boeken. Heerenveen werd zodoende op afstand gehouden van een derde plaats in het dagklassement die als vers gesneden koek voor Drachten open op tafel lag. Tegelijkertijd verzekerden de Grousters zich hiermee als snelrekenaars van hun algemeen kampioenschap.


Boeiend slotrak
De spanning over de afloop bleef voor Sytze Brouwer van Heerenveen tot het laatste rak om te snijden. Hoe hoger hij vrijdag zou eindigen, hoe lager zijn gemiddelde zou zijn voor de wedstrijd op Stavoren waarbij hij uitviel na een aanvaring met Leeuwarden. Op een dubbele manier zou hij profiteren van een hogere dagklassering. De Grousters hielden hiermee rekening.

Dankzij de gunfactor voor Drachten en het afhouden van Heerenveen van een derde dagprijs is het eindresultaat even opmerkelijk als de slotfase. Grou en Heerenveen hebben na aftrek van de slechtste wedstrijd met 43,8 een gelijk aantal punten voor het algemeen kampioenschap. Beslissend is dan het resultaat in de finale. Daarmee is de tweede positie in het dagklassement voor Grou vrijdag met goud omrand geweest. Voor het publiek leverde dat de tot nu toe meest enerverende eindstrijd tot nu binnen de SKS op.


Tactiek
De wedstrijd, met opnieuw een zandloperroute, kende met veel wisselingen een attractief gehalte. Bij de eerste boeironding leidde Grou voor Langweer, Drachten, d’Halve Maen, Earnewȃld en Heerenveen. Binnen twee rakken nam Klaas Westerdijk van d’Halve Maen evenwel de leiding over om die nog eenmaal aan de Grousters af te staan. Dankzij een perfecte zeiltactiek pakte Westerdijk de koppositie weer terug met Grou, Heerenveen en Drachten in soms even een gesloten zeilformatie. De eerste dagzege dit seizoen voor d’Halve Maen is met overtuiging bijgeschreven in een wedstrijd die zonder werk voor de protestjury verliep.

Langweer hield zich, zij het op ferme afstand van de vier voorhoedevechters, knap staande op een vijfde plaats. De schiftende wind, w/nw-3, leverde voor de wedstrijdcommissie een drukke dag op met het verleggen van de boeien tijdens het verloop van de strijd. Iedereen moest ook hierdoor op scherp blijven staan.


Excuses
Triest verliep de slotdag voor de Earnewȃldsters. ’s Ochtends hoorden ze van voorzitter Oebele Brouwer van de Zeilraad dat deze de uitspraak van de jury bekrachtigde over een verloren protest van hen tegen Akkrum. Een getuige van Akkrum zou volgens Brouwer in dit verband niet mogen opdraven. “De tsjûge fan Pieter Meeter syn skûtsje is diel fan it konflikt en dat kin dus net”, aldus Brouwer over de principiële kant van de zaak. Tijdens de routebespreking bood Gerhard Pietersma van Earnewȃld openlijk zijn excuses aan over de venijnige woorden die er over en weer bij de penibele zeilsituatie zijn gevallen. “Wy sile der fan ‘e middei foar”, zo besloot hij. De Earnewȃldster bemanning die compleet aanwezig was voor het aanhoren van de Zeilraad finishte als zesde. Alleen in het eerste rak hielden ze als vijfde Heerenveen achter zich.


Constante factor
Pieter Meeter van Akkrum is de enige die zonder een dagzege te behalen als derde het erepodium mag beklimmen. Hij dankt dit vooral aan het feit dat hij de meest constante factor over de wedstrijdenreeks in de voorhoede is geweest. Voor de tweede wedstrijd op Lemmer, waarbij hij uitviel door een verwonde schotenman, ontving hij een gemiddeld aantal punten van de overige wedstrijden: 5,7. Dat aantal is veelzeggend.

Uitslag slotwedstrijd: 1. Drachten, d’Halve Maen, Klaas Westerdijk, 0,9; 2. Grou, Douwe Azn. Visser, 2; 3. Drachten, Jeroen Pietersma, 3; 4. Heerenveen, Sytze Brouwer, 4; 5. Langweer, Jaap Lzn. Zwaga, 5; 6. Earnewȃld, Gerhard Pietersma, 6; 7. Akkrum, Pieter Ezn. Meeter, 7; 8. Lemmer, Albert Jzn. Visser, 8; 9. Leeuwarden, Willem Zwaga, 9; 10. Joure, Rinus de Jong, 10; 11. Stavoren, Auke de Groot, 11; 12. Woudsend, Teake Klaas van der Meulen, 12; 13. Huizum, Johannes Hzn. Meeter, 13; 14. Sneek, Jappie Dzn. Visser, 14.

Eindklassement:
1. Grou, Douwe Azn. Visser, 43,8
2. Heerenveen, Sytzse Brouwer, 43,8
3.  Akkrum,  Pieter Ezn. Meeter, 50,7
4. Lemmer, Albert Jzn. Visser, 52
5. Leeuwarden, Willem Uzn. Zwaga, 54,7
6. Earnewȃld, Gerhard Pietersma, 55,9
7. Huizum, Johannes Hzn. Meeter, 65
8. Stavoren, Auke de Groot, 67,8
9. Drachten, d’Halve Maen, Klaas Westerdijk, 67,9
10. Drachten, Jeroen Pietersma, 78
11. Joure, Rinus de Jong, 90
12. Sneek, Jappie Dzn. Visser, 92
13. Woudsend, Teake Klaas van der Meulen, 95
14. Langweer, Jaap Lzn. Zwaga, 102